Wszyscy chórem do Niepołomic, Dziennik Polski, 7 IV 2009

Podczas małopolskiego konkursu, który zmienia się w przegląd o zasięgu krajowym, śpiewało prawie tysiąc chórzystów W miniony weekend, podczas spotkania będącego jednocześnie XXXI edycją Krakowskiego Przeglądu Chórów "O Złotą Strunę", Niepołomice gościły 32 zespoły wokalne nie tylko z Małopolski, ale z całego kraju. - Ten konkurs robi nam się coraz bardziej ogólnopolski. To bardzo cenne - stwierdza Małgorzata Gajda, dyrektorka niepołomickiego Centrum Kultury, które tradycyjnie organizuje wydarzenie, uznawane za jedno z największych świąt muzyki chóralnej w Małopolsce.[...]

JOLANTA BIAŁEK