"Kraków: chór Psalmodia PAT zwycięzcą IV Festiwalu Chóralnego Cantate Domino" - KAI - 17 V 2009

Chór Papieskiej Akademii Teologicznej Psalmodia zajął pierwsze miejsce na IV Festiwalu Chóralnym Cantate Domino, który odbył się 16-17 maja w Krakowie. Głównym motywem tegorocznej edycji imprezy był jubileusz 200. rocznicy urodzin Josepha Haydna.Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w katedrze na Wawelu. Podczas finałowego koncertu wszystkie chóry uczestniczące w konkursie, pod dyrekcją rektora Akademii Muzycznej w Krakowie prof. Stanisława Krawczyńskiego, wykonały wspólnie „Te Deum” Josepha Haydna – patrona festiwalu.W przesłuchaniach festiwalowych uczestniczyły chóry z całej Polski, m.in. z Łańcuta, Łodzi, Knurowa, Krakowa i Bochni. Zespoły były oceniane w dwóch kategoriach: chóry jednorodne oraz chóry mieszane. W czasie przesłuchań konkursowych zaprezentowały trzy utwory a cappella, o zróżnicowanym charakterze i o tematyce religijnej. Zwycięzcą konkursu został chór Papieskiej Akademii Teologicznej Psalmodia, który zajął pierwsze miejsce w kategorii zespołów mieszanych.

Chór Psalmodia PAT powstał w 1988 r. w Instytucie Liturgicznym na Wydziale Teologicznym PAT. Od początku swego istnienia chór bierze czynny udział w uroczystościach uczelni, miasta oraz Kościoła krakowskiego. W swoim repertuarze posiada utwory kompozytorów polskich i zagranicznych wszystkich epok. Psalmodia wielokrotnie brała udział w Tynieckich Recitalach Organowych, współpracowała z Chórem Polskiego Radia w Krakowie oraz Telewizją Polską. Chór uczestniczył w przygotowaniu papieskich pielgrzymek w Krakowie (1991, 1997, 1999, 2002). Psalmodia była nagradzana na wielu konkursach i festiwalach. We wrześniu 2008 r. zespół został przyjęty do Polskiej Federacji Pueri Cantores. Dyrygentem chóru jest Włodzimierz Siedlik, a opiekunem - ks. dr Robert Tyrała.

IV Festiwal Chóralny Cantate Domino to przedsięwzięcie integrujące środowiska związane z popularyzowaniem muzyki chóralnej, a także prowadzące działalność edukacyjną w zakresie wykonawstwa i interpretacji sakralnej muzyki polskiej i zagranicznej. W ramach festiwalu odbył się konkurs zespołów amatorskich wykonujących muzykę religijną, seminarium dla chórzystów i dyrygentów poświęcone muzyce Josepha Haydna oraz koncert finałowy w katedrze na Wawelu.

W ramach Festiwalu, jako impreza towarzysząca, odbyła się w krakowskiej bazylice ojców jezuitów Msza św. i koncert oratoryjny z udziałem chóru Kantorei Sankt Barbara, orkiestry L`Estate Armonico oraz austriackich i polskich solistów.

Organizatorami festiwalu były Akademia Muzyczna w Krakowie, Papieska Akademia Teologiczna, Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie, Polska Federacja Pueri Cantores, Krakowski Oddział Związku Chórów Kościelnych Caecilianum, Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna im. ks. kard. F. Macharskiego, Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej, Konsulat Generalny Republiki Austrii w Krakowie oraz Stowarzyszenie Artystyczne Pro Musica Mundi.

Honorowy patronat nad imprezą objął kard. Stanisław Dziwisz.

md / Kraków

Katolicka Agencja Informacyjna ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 maja 2009 Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski