Dyrygenci i asystenci

siedlik_nowe

Włodzimierz Siedlik - dyrygent

Dyrygentem chóru od 1988 roku jest Włodzimierz Siedlik, adiunkt w katedrze Muzyki Kościelnej Wydziału Historii Kościoła PAT w Krakowie. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z najwyższym wyróżnieniem), Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) oraz Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem). W marcu 1990 roku został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chórów w Poznaniu. W latach 1990 – 1992 był dyrektorem Centrum Paderewskiego w Tarnowie. W 1991 roku założył Tarnowską Orkiestrę Kameralną. W latach 1992 – 1996 był dyrektorem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Tarnowie. Od 1994 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Liturgicznym PAT w Krakowie. Podczas swojej pracy dyrygenckiej z chórami: Cantus, Psalmodia, Chórem Męskim UJ uzyskał wiele nagród i wyróżnień polskich i zagranicznych. W latach 1995 – 2010 pełnił funkcję Dyrektora i Kierownika Artystycznego Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W 2000 roku, podczas uroczystości jubileuszowych 75–lecia Polskiego Radia, odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. W 2001 roku otrzymał nagrodę im. Jerzego Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury przyznawaną przez Kapitułę pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego. W roku 2002 przeprowadził przewód kwalifikacyjny I stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2008, z okazji jubileuszu 60-lecia Chóru Polskiego Radia w Krakowie, odebrał nagrodę Honorowego Złotego Mikrofonu. W tym samym roku podczas Festiwalu Pieśni Maryjnej w Pińczowie otrzymał nagrodę specjalną Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Odznakę "Honoris gratia", przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. W 2010 został odznaczony Medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katarzyna Śmiałkowska - asystent dyrygenta

Katarzyna Śmiałkowska Ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie (dyrygentura chóralna) oraz Podyplomowe Studia dla Dyrygentów Chóralnych. Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego "Elim" Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 1999 otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, w 2004 stypendium Fundacji Noel Minet Federacji „Europa Cantat”. Czynnie uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Hansa Joachima Lustiga (Timmendorf 2004), Gary Gardena (Marktoberdorf 2005), Gudrun Schroefel (Mainz 2006), Friedera Berniusa (Gent 2007), Andrasa Farkasa (Sarospatak 2008). W 2005 brała udział w konkursie dla dyrygentów chóralnych „Mariele Ventre” w Bolonii, rok później w konkursie „Eric Ericson Award” w Sztokholmie. Jako dyrygent współpracowała z Operą Krakowską. Jako chórzystka koncertowała z Krakowskim Chórem Kameralnym, z chórem Filharmonii Krakowskiej i Opery Krakowskiej. Od 2008 jest asystentką dyrygenta Chóru „Psalmodia” UPJPII, od 2009 – dyrygentem Krakowskiego Chóru Żeńskiego tej uczelni. W 2012 uzyskała stopień doktora nadany przez Akademię Muzyczną w Krakowie.

Marek Pawełek - akompaniator

marek_pawelek_3 Ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Umiejętności gry na organach rozwijał pod kierunkiem prof. Andrzeja Białko. Jako akompaniator współpracował z instrumentalistami w cyklu audycji muzycznych dla dzieci organizowanym przez Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne, z chórem Gospel Voice z Wieliczki. Od 2006 roku jest akompaniatorem chóru Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prowadzi również zajęcia z kształcenia słuchu dla chórzystów. Jako chórzysta współpracował z Krakowskim Chórem Kameralnym, Filharmonią Krakowską, Operą Krakowską, Chórem Polskiego Radia w Krakowie, koncertował w Polsce i za granicą (we Włoszech, Niemczech, Belgii, Szwecji, Węgrzech). W 2009 roku podjął współpracę (jako akompaniator) z Międzyuczelnianym Instytutem Muzyki Kościelnej w Krakowie. Od 2006 roku pracuje jako muzyk - organista w Kościele Garnizonowym w Krakowie.

Marcin Wasilewski-Kruk - indywidualna emisja głosu

Marcin Wasilewski-Kruk Dyrygent, wokalista, pedagog. W 2003 roku ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie dyrygentury prof. Marii Kochaj. W latach 2004-2009 doskonalił swoje umiejętności wokalne u Eugeniusza Sąsiadka oraz Agnieszki Monasterskiej.

W latach 2003-2012 był śpiewakiem zespołu muzyki dawnej Capella Cracoviensis gdzie wykonywał partie chóralne oraz solowe. Współtworzy Collegium Zieleński - zespół śpiewaków powołanych przez Stanisława Gałońskiego w celu nagrania dzieł wszystkich Mikołaja Zieleńskiego i propagowania jego twórczości. Współtworzył Chór Mieszany Katedry na Wawelu w Krakowie, obecnie jest drugim dyrygentem Katedry na Wawelu.

Jest wykładowcą Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Związany jest również z Zakonem Oo. Paulinów w Krakowie gdzie prowadzi scholę gregoriańską.

Koncertował w większości krajów europejskich. Współpracował z wieloma zespołami i artystami m.in.: The Hilliard Ensemble, Les Musiciens du Louvre Grenoble, Chór Polskiego Radia, Marc Minkowski, Paul Esswood, Paul Goodwin, Andreas Spering, Marek Toporowski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki. Występował na wielu festiwalach m.in. Muzyka w Starym Krakowie, Misteria Paschalia, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Wratislavia Cantans.