19-21 listopada 2015 w Cieszynie odbył się I Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra.
W ramach Festiwalu zorganizowano konkurs chóralny, w którym wzięły udział chóry z Polski (w tym Psalmodia) i chór z Węgier. Przesłuchania odbyły się ostatniego dnia Festiwalu i miały miejsce w Domu Narodowym. Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Sławomira Kaczorowskiego (AM w Łodzi) oceniało: poziom wykonawczy i stopień trudności programu, dobór repertuaru i dramaturgię, artykulację słowną i muzyczną, ekspresję muzyczno-interpretacyjną, stylowość wykonania, walory brzmieniowe, emisję głosu i intonację.

Jury zgodnie przyznało, że poziom konkursu był wysoki. Wyniki ogłoszono podczas koncertu galowego, który odbył się w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Przyznano brązowe, srebrne i złote dyplomy, a także liczne nagrody specjalne. Najważniejsza nagroda - Grand Prix trafiła do Psalmodii, którą wspaniale poprowadził do zwycięstwa nasz niezastąpiony Dyrygent, Włodzimierz Siedlik!

Oto wyróżnienia, z którymi wróciliśmy - po całym dniu emocji i muzycznego skupienia - do Krakowa:
ZŁOTY DYPLOM (zdobyliśmy najwyższą liczbę punktów: 95/100)

GRAND PRIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA: Puchar JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Wiesława Banysia oraz nagroda 4000 zł ufundowana przez rektora UŚ

NAGRODA SPECJALNA za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra: statuetka CANTUS ufundowana przez Rodzinę Profesora Józefa Świdra oraz 1000 zł ufundowane przez Burmistrza Cieszyna, Ryszarda Macurę.

Jesteśmy dumni!
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i w nas wierzyli!

cieszyn1
fot. Marek Pawełek

cieszyn2
fot. Marek Pawełek