Kapituła Honorowa Jubileuszu

KAPITUŁA HONOROWA JUBILEUSZU 25-LECIA CHÓRU PSALMODIA:

Przewodniczący Kapituły Honorowej kard. Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski, Wielki Kanclerz UPJPII
abp Józef Kowalczyk − Prymas Polski
kard. Zenon Grocholewski − Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej
Jerzy Miller − Wojewoda Małopolski
Marek Sowa − Marszałek Województwa Małopolskiego

Małopolska 600pix
prof. Jacek Majchrowski − Prezydent Miasta Krakowa

prezydent
Krzysztof Markiel − Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego
kard. prof. dr hab. Marian Jaworski – pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
ks. dr hab. Robert Tyrała – Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores
ks. prof. dr hab. Andrzej Zając − Honorowy Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores
Mateusz Prendota − Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores
ks. Jan Kabziński − Prezes Zarządu Centrum Jana Pawła II w Krakowie
Agata Szuta − Dyrektor Instytutu Dialogu Między Kulturowego Jana Pawła II
dr hab. Wiesław Delimat, prof. UPJPII – Dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Organistowskiej im. kard. Franciszka Macharskiego
ks. prof. dr hab. Stefan Koperek – wieloletni dyrektor Instytutu Liturgicznego
Marian Machura
Romuald Twardowski – kompozytor
Józef Świder – kompozytor
Jadwiga Górecka – wdowa po kompozytorze Henryku Mikołaju Góreckim